Local Goal Getter Saskia Hermens
August 3, 2021
Local Goal Getter Toos Hofstede
August 3, 2021
Local Goal Getter Saskia Hermens
August 3, 2021
Local Goal Getter Toos Hofstede
August 3, 2021

Local Goal Getter Arthur Bribosia: strevend naar inzet van Maastrichtenaren voor het klimaat

Unieke combinatie, als basis creatie

Onder impuls van de wereldwijde klimaatprotesten heeft onze praatgast van vandaag, Arthur Bribosia, samen met andere studenten ‘Students for Climate’ opgericht in het voorjaar van 2019. Deze groep is later omgedoopt tot ‘Maastricht for Climate’ ter bevordering van de inclusie van de Maastrichtse bevolking. Uit zijn keuze van de plaats voor het houden van het interview werd zijn connectie met de natuur al snel duidelijk. Hij heeft ons met name te woord gestaan in een kippenren waarin door gezinnen uit de buurt geadopteerde kippen wonen . Arthur is net afgestudeerd van UCM en was de winnaar van de UM student award 2020. Deze week is hij gestart met werken in de ‘Green Office’ van UM. Hij vertelde dat hij als jonge scoutsleider al erg gepassioneerd was door natuur en duurzaamheid. Zo stond hij o.a. aan de basis van ‘waste free camps’ en heeft hij aangestuurd tot het gebruik van lokale producten. Hoewel hij achter de inhoud van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen staat is hij wat sceptisch tegenover deze labels die vaak verzanden tot ‘marketinglabels’ of ‘buzzwords’ van grote bedrijven. Hij benadrukte het essentiële belang om de daad boven het woord te stellen in de strijd naar duurzaamheid.

Niet alleen klimaatdemonstraties
Hoewel Arthur met ‘Maastricht for Climate’ vooral bekend staat als de organisator van de lokale klimaatdemonstraties (SDG#13) is deze groep snel uitgegroeid tot een grotere organisatie met verschillende focuspunten. Zo hebben ze een onderzoeksteam opgericht dat streeft naar de opbouw van meer fundamentele kennis rondom de diverse duurzaamheidsthema’s. Een ander team heeft een dialoog opgezet met de UM waarbij wordt aangedrongen op de introductie van onderwijs op het gebied van klimaat en sociale rechtvaardigheid. Tenslotte hebben ze een duurzaamheidsgids opgesteld waarbij de bevolking concrete richtlijnen krijgt om een duurzamer leven te leiden.

Actie boven theorie
Dat prominente streven naar actie boven theorie wordt duidelijk bij het lezen van de duurzaamheidsgids die je kan raadplegen op de website ‘maastrichtforclimate.nl’. Daarin krijgen we als lezer een duidelijk overzicht over de impact van ons dagelijkse leven op het klimaat. Buiten de uitleg over de consequenties van ons consumptiegedrag worden er ook praktische richtlijnen gegeven ter verbetering van de duurzaamheid. Daarbij wordt de link gelegd naar vele lokale initiatieven en winkels die daar concreet aan bijdragen. Dit initiatief kunnen we catalogiseren onder het duurzaamheidslabel van kwaliteitsonderwijs (SDG#4), waarbij het informatieve aspect direct wordt verbonden met de praktische uitvoering. Een ander initiatief van kennisoverdracht gebeurt in de vorm van online lezingen die worden aangeboden door ‘Maastricht for Climate’. Op 11 mei a.s. is er een lezing over het duurzaam maken van woningen en gebouwen en op 25 mei sluiten ze het academiejaar af met een lezing ‘Informeer en betrek de mensen’. Tenslotte valt ook het initiatief van een webinarserie voor een duurzaam Maastricht onder de SDG #4. Op deze webinarserie worden de inzichten en zorgen gedeeld van experts, burgers en activisten die dan worden doorgespeeld naar de lokale politici. Om de 3 maanden gaan ze in rechtstreekse dialoog met Gert Jan Krabbendam, de lokale wethouder voor energietransitie. Op deze positieve en constructieve manier wil Arthur met zijn team actief meewerken aan de bouw van de brug tussen theorie en praktijk.

Samenwerkingen mét het volk
Omdat het streven naar duurzaamheid ons allen aanbelangt bevestigt onze Local Goal Getter het belang van partnerschappen met allerhande organisaties die gelijkaardige doelstellingen nastreven. (SDG#17). Zo werken ze o.a. samen met organisaties als ‘Precious Plastic Maastricht’, ‘Milieudefensie Maastricht’, ‘Klimaatactie Netwerk Maastricht’ en ‘Fossil Free Maastricht’. Arthur heeft met gelijkgestemde organisaties een hele Maastrichtse klimaatcoalitie opgezet. Deze samenwerkingsverbanden zijn gegroeid uit het besef dat men als volk samen het voortouw moet nemen in de verhoogde druk naar een meer duurzame en sociale wereld. De klimaatcoalitie heeft een pakket van 8 eisen opgesteld, gaande van gebruik van gratis openbaar vervoer tot het verbieden van het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik. Het totale eisenpakket is te vinden op de boven vernoemde website.

Activeren tot herdefinitie van ons leven
Als student met de Belgische nationaliteit vindt Arthur het wel een grote uitdaging om druk uit te oefenen op lokale beleidsvoerders. Zijn grootste wens op korte termijn is om het onderliggende team van “Maastricht for Climate’ sterker en groter te maken met een duidelijke verantwoordelijkheid en een niet aflatende inzet. Op lange termijn wenst hij dat we met z’n allen de zin van het leven zullen herdefiniëren en ons zullen bevrijden van onze hedendaagse wereld die gekenmerkt wordt door individualisme, ongelijkheid en materialistisch consumptiegedrag. Hij beseft dat dit een proces is van lange adem. Precies daarom is het van kapitaal belang dat we er als burgers voor blijven vechten.
Ik voel me bijzonder dankbaar voor de inzet, de inspiratie en de kracht van jonge mensen zoals Arthur. Hij behoort tot een gepassioneerde en intelligente generatie van jongeren die de motor vormen tot de noodzakelijke veranderingen in onze huidige maatschappij. Hij promoot activisme boven fatalisme. Dankzij deze activisten zullen burgers en bedrijven er constant aan worden herinnerd om courante niet-duurzame praktijken af te schaffen ten voordele van de opbouw tot een betere wereld.

Geschreven door: Anna Hermans

Local Goal Getter Arthur Bribosia: strevend naar inzet van Maastrichtenaren voor het klimaat

Translate »