Local Goal Getter Arthur Bribosia
August 3, 2021
Local Goal Getter Mira Bakker
August 3, 2021
Local Goal Getter Arthur Bribosia
August 3, 2021
Local Goal Getter Mira Bakker
August 3, 2021

Local Goal Getter Toos Hofstede: bezige bij met duurzaamheid als leidraad

In onze zoektocht naar de Local Goal Getters zijn we vandaag beland bij Toos Hofstede. Zij runt samen met haar partner strategisch communicatiebureau Viastory. Als piepjonge moeder studeert ze gelijktijdig Communicatiewetenschappen en Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Bij Communicatiewetenschap verwerft ze haar eerste wetenschappelijke inzichten in de do’s en dont’s bij het overbrengen van een boodschap. Bij Bedrijfskunde leert ze theoretische inzichten toe te passen in de praktijk. Tijdens dat opleidingstraject mist ze echter een ethisch fundament. Ze besluit daarom zich in haar afstudeeronderzoek te richten op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In haar scriptie toont ze aan bedrijven die duurzaamheid doorvoeren tot in hun kernproces beter presteren op economisch, ecologisch en maatschappelijk gebied, en daarnaast ook nog innovatiever zijn. Van dat moment heeft het begrip ‘duurzaamheid’ definitief een plaats veroverd in haar leven.

Authenticiteit en duurzaamheid
De eerste werkgever waarin Toos haar inzichten in de praktijk brengt is de Gulpener bierbrouwerij, hét duurzame biermerk van Nederland. Gulpener vormt het perfecte voorbeeld van een bedrijf dat niet alleen een duurzaam verhaal vertelt, maar het ook werkelijk doorleeft in alle geledingen van het bedrijf. Via de authentieke communicatie die de werkelijke identiteit weergeeft van de familiebrouwerij verovert dit biermerk het hart van vele consumenten. Ze werkt er 5 jaar en is sinds 2014 partner bij Viastory Creative Agency. Ook hier zijn authenticiteit en maatschappelijke relevantie de twee kernwoorden in alles wat Toos denkt en doet. Sustainable storytelling vormt het fundament onder haar werkzaamheden. Er wordt veel aandacht besteed aan het leren kennen van de klant alvorens ze een duurzame communicatiestrategie ontwikkeld. Onderdeel van de deze strategie vormt de posiutie die de klant in de mart, maar evengoed ook in de maatschappij inneemt. Ondernemen is volgens Toos per definitie een maatschappelijke activiteit en dus worden alle klanten van Viastory bevraagd op hun duurzaamheidsambities.

Viastory als B Corp
Met Viastory stelt Toos samen met haar partner twee doelstellingen centraal. Enerzijds willen ze met het bedrijf een positief rendement behalen om de nodige inkomsten te genereren. Anderzijds streven ze in al hun activiteiten naar een positieve impact op het milieu en de maatschappij. Op basis van deze twee doelstellingen hebben ze in december 2020 de prestigieuze B Corp certificering bemachtigd. Op deze manier stuwen Viastory en andere Benefit Corporations de economie in de richting van inclusie en duurzaamheid.

Earth Ambassadors
Buiten haar professionele bezigheden zet Toos zich ook in voor meerdere sociale en duurzame initiatieven. Zo is zij met Viastory bijvoorbeeld de oprichter van de community ‘Earth Ambassadors’. Onze ‘local goal getter’ beseft dat de uitdagingen van de aarde niet alleen kunnen worden opgelost. Daarom staan partnerschappen en samenwerkingen tussen mensen en ondernemingen hoog in haar agenda. (SDG #17). Samen met andere ambassadors bouwt ze aan een netwerk van gelijkgestemden waarbij duurzaamheid centraal staat. Ze organiseren meet-ups en Earth Talks om de bewustwording te vergroten en innovaties voor een toekomstbestendige maatschappij te versnellen. Tijdens die ‘Earth Talks’ krijgen de genodigden inzichten van mensen met zeer diverse achtergronden, van een duurzame kippenboer tot een klimaatjournalist en een poolreiziger. Uit een lezing over ‘het bos als duurzame superheld’ is een concreet plan voorgesteld aan Hubert Mackus, de oud-gedeputeerde van de provincie Limburg. In dit plan wordt gestreefd naar de aanplanting van twee miljoen bomen. Op LinkedIn kun je je aansluiten bij de community https://www.linkedin.com/groups/13700269/. (SDG #4)

Vrijheidsmaaltijd
Voor sommige mensen blijkt de dag langer te duren dan vierentwintig uur. Want naast al de voorgaande activiteiten is Toos op vraag van het Nationaal Comité 4 en 5 mei de kwartiermaker van de vrijheidsmaaltijd in Limburg geworden. Vroeger werd de term bevrijding eerder gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog. Dezer dagen staat vrijheid meer in het teken van de omarming en inclusie van de diversiteit. Tijdens de vrijheidsmaaltijden worden gasten uitgenodigd om te praten over historische en maatschappelijke thema’s die in het dagelijkse leven niet vaak aan bod komen. Tijdens de voorbije digitale vrijheidsmaaltijd werd een lezing gegeven door Abbie Chalgoum, een Nederlander van Marokkaanse afkomst. Door zijn achtergrond was deze man in een identiteitscrisis beland. Hij werd immers door zijn medeburgers niet als een volwaardige Nederlander beschouwd, maar ook door Marokkanen werd hij als een nep-Marokkaan bekeken. Zijn verhaal over vrijheid ging dan vooral over zijn zoektocht echt zichzelf te kunnen zijn. (SDG #10)

Maas in de Wet
Met het kantoor van Viastory dat rechts van de Maas ligt, is het voor onze gesprekspartner moeilijk om die rivier links te laten liggen. Daarom heeft ze zich met haar bedrijf ook als founding partner gecommitteerd aan Maas. Onder het motto ‘Clean River, Better Business’ hebben tal van bedrijven hun krachten gebundeld met ngo’s en vrijwilligers om de vervuiling van de rivier tegen te gaan. Jaarlijks stropen er duizenden vrijwilligers de mouwen op om gedumpt afval op te ruimen over de hele strook tussen Eijsden tot de Mokerhei. Op zaterdag 18 september, dat is de ‘World Cleanup Day’ is de volgende opruimactie gepland waarbij iedere burger kan helpen. Naast opruimacties wordt er met de partners gewerkt aan structurele oplossingen, zoals het verduurzamen van de bedrijfsvoering en het tegengaan van single-use plastic. Hierover kan je meer lezen op de website van maascleanup.nl/partners. Met petitie Maas in de Wet hopen de partners politiek den Haag te overtuigen om de rivier de Maas rechten toe geven. De petitie wordt in het najaar aangeboden aan de Koning en aan de Tweede Kamer. Bij de erkenning van de fundamentele rechten van de Maas zullen deze beter afdwingbaar en handhaafbaar zijn. (SDG #14, #16).

Overvolle agenda in het teken van duurzaamheid
Feitelijk kan het activiteiten spectrum van Toos gekoppeld worden aan alle duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Alleen hadden we binnen ons uurtje gesprekstijd niet voldoende ruimte om alles aan bod te laten komen. Haar overvolle agenda spreekt boekdelen. Maar uit het gesprek kunnen we met zekerheid stellen dat alles wat Toos doet in het teken staat van sustainability. Het creëren van een duurzame impact is de motor van haar bestaan. Met de eloquente en gepassioneerde Toos raak je niet uitgepraat. Diegene die interesse heeft in een algemeen overzicht van haar activiteiten kan terecht op de website van Viastory.com. Bovendien zal je daar tal van opportuniteiten vinden om actief mee te werken als vrijwilliger. De verantwoordelijkheid voor een betere wereld ligt immers in onze eigen handen. Mensen zoals Toos geven ons hoop, en die hoop stimuleert ons om verantwoord te leven.

Author: Anna Hermans
Editor: Jennifer Timmmermans
Pictures: Jennifer Timmermans

Local Goal Getter Toos Hofstede: bezige bij met duurzaamheid als leidraad

Translate »