Nationale SDG Netwerken

Verbinding op lokaal én nationaal niveau is essentieel om de SDG’s te behalen in 2030.

SDG House Maastricht maakt deel uit van twee nationale netwerken gericht op het lokaal aanjagen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Hierdoor leren we ook van initiatieven elders in het land en kunnen we samen nog sneller stappen zetten. 

Verbinding op nationaal niveau

Brede Beweging SDG Nederland brengt lokale initiatieven in Nederland samen in een brede beweging die tot doel heeft om burgers in staat te stellen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). SDG House Maastricht functioneert als regionale aanjager voor de SDG’s namens SDG Nederland en neemt deel aan maandelijkse overleggen. Ook functioneren we als contactpunt voor de nationale SDG Action Week. Tenslotte biedt SDG Nederland ondersteuning bij het zichtbaar maken van de SDG’s tijdens belangrijke evenementen (zoals Koningsdag Maastricht 2022) en de opschaling van succesvolle initiatieven (zoals de 17 Werelddoelen les).  

SDG House Netwerk  Een SDG House is een regionale of gemeentelijke hotspot voor duurzaamheidsevenementen en ondernemerschap, waar mensen samenkomen die het gemeenschappelijke doel delen om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te bereiken. SDG Houses maken impact door het creëren van nieuwe partnerschappen voor mensen, bedrijven en organisaties die willen bijdragen aan de SDG’s en het bundelen van expertise en middelen. SDG House Maastricht maakt deel uit van een landelijk netwerk van dertien SDG huizen en werkt nauw met hen samen. SDG House Maastricht is gevestigd in SNS Expertisecentrum, Petrus Regoutplein 3, Maastricht. Hier vinden duurzame bijeenkomsten en netwerk evenementen plaats en kunnen burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en jongeren terecht voor advies en ondersteuning.

Translate »