SDG HOUSE

Een thuis voor jouw doelen

 

Iedereen kan bijdragen aan een betere, eerlijkere wereld. Door dingen anders te doen of te laten. Maar vooral door het samen te doen.

Voor elkaar zorgen en van de aarde een fijne plek maken voor alles wat er leeft, daar gaan we voor.

Sinds de lancering van de Sustainable Development Goals (SDG’s of Global Goals) in 2015 hebben veel burgers, bedrijven, scholen, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden in de Euregio de duurzame doelen omarmd, maar er was nog geen centrale plek om kennis te delen en samen te werken aan een leefbare wereld.

Zo’n plek is SDG House Maastricht.

 

SAMEN KOMEN WE VERDER

Bij SDG House Maastricht geloven we in de kracht van één persoon om het verschil te maken, maar ook dat we samen verder komen.

Ons doel is om mensen, scholen, bedrijven en organisaties in Maastricht en de Euregio te inspireren, handvatten te bieden, aan te moedigen om zelf in actie te komen voor een duurzame toekomst en tenslotte slim te verbinden, want 1+1 = 3.

Zo vertalen we mondiale vraagstukken naar lokale oplossingen. #actlocalthinkglobalVOOR IEDEREEN

Of je nu begint bij nul of al een master in duurzaamheid hebt, SDG House Maastricht helpt je verder en brengt je in contact met lokale initiatieven.

Met hulp van een online platform (via deze website) en tal van activiteiten, waaronder het jaarlijkse Act for Global Goals festival, zorgt SDG House Maastricht voor inspiratie, activatie en verbinding.

Voor waardevolle uitwisselingen, partnerschappen en zakelijke samenwerkingen. Maar ook met praktische vragen over de SDG’s, het organiseren van een evenement, het bereiken van je doelgroep, of contact met collega-organisaties kan je bij ons terecht.

SDG HOUSE MAASTRICHT BIEDT

• lokale versnelling met het doel om de SDG’s tegen het jaar 2030 te bereiken

• organisatie van activiteiten die mensen meer bewust maken van de SDG’s en uitnodigen om mee te doen

• ondersteuning in walking the talk met het doel bedrijven en organisaties SDG-vriendelijker & future proof te maken

• schaalbare oplossingen en het bouwen van partnerschappen ter versterking van het SDG-ecosysteem

• leiderschap en ondersteuning in alles wat met SDG's te maken heeft: van beleidsadvies tot innovatieve oplossingen

• SDG-kennis en het samenbrengen van stakeholders samen op lokaal, Euregionaal, en nationaal niveau

• co-creatie, innovatie, vernieuwende projecten en het oplossen van lastige lokale duurzaamheidsvraagstukken

Dit doen we samen met lokale partners. Interesse? Ook aan de slag met de SDG’s? Neem contact met ons op en doe mee

MAASTRICHT GLOBAL GOALS STAD

SDG House Maastricht wordt gesteund door gemeente Maastricht, die sinds 2018 Global Goals gemeente is.

De gemeente voelt zich medeverantwoordelijk voor het aanpakken van de oorzaken en gevolgen van mondiale uitdagingen. Het streven naar een eerlijke en duurzame wereld vraagt om gelijke rechten en kansen voor iedereen.

Bij lokaal beleid en lokale actie houdt de gemeente daarom rekening met de rechten en belangen van mensen elders in de wereld, met de toekomstige generaties en met de draagkracht van de planeet.

De gemeente werkt voor het bewustmaken, enthousiasmeren en bij elkaar brengen van mensen rondom de global goals nauw samen met SDG House Maastricht.

Maastricht is niet de enige Global Goals gemeente in Limburg. Kijk bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om te zien wie er nog meer meedoet.
SDG HOUSE NETWERK

SDG House Maastricht maakt deel uit van een landelijk netwerk van SDG huizen, die dezelfde missie delen: SDG House Amsterdam, The Hague Humanity Hub, Museon, Campus Landgoed Zonheuvel, Paleis Soestdijk, Good2Connect, SDG Netwurk Fryslan, Social Impact Factory. Mondiaal Maastricht is de initiatiefnemer en aanjager van SDG House Maastricht.

In samenwerking met het SDG House Netwerk en de Rock Group biedt SDG House Maastricht een semester lang SDG Traineeship aan voor HBO en WO studenten.

Een landelijk programma om 500 jongeren kennis te laten maken, en ervaring te bieden met duurzaam en sociaal ondernemen.

Voor deelnemende bedrijven biedt het traineeship een unieke kans om te versnellen op de implementatie van de SDG’s. Het Traineeship gaat tweemaal per jaar van start, in maart en september.

Aanmelden kan via de website.

SDG NEDERLAND

SDG House Maastricht is ook Lokale SDG Coördinator voor SDG Nederland.

Vanuit deze rol jagen we de “Brede Beweging” aan in Limburg: de duurzame ontwikkeling van onderop aanwakkeren.

We inspireren, activeren en verbinden kleine en grote initiatieven met het doel de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te laten doordringen in de haarvaten van onze samenleving. Iedereen kan immers meedoen. Iedere actie is waardevol.

Waar mogelijk leggen we de verbinding op landelijk niveau en zoeken we ondersteuning.

Een goed voorbeeld hiervan zijn de Impuls subsidies die door MAEX beschikbaar worden gesteld voor kleine duurzame initiatieven die bijdragen aan de SDG’s.


TOEKOMSTBESTENDIGE REGIO

SDG House Maastricht verbindt grote partijen en kleine initiatieven, moedige dromers, jeugdige vernieuwers en duurzame aanpakkers die samen een impuls willen geven aan de toekomstbestendige ontwikkeling van Maastricht en de Euregio.

Doorgaan op de oude manier gaat niet langer: de toekomst is duurzaam.

Translate »