Sustainable Development Goals

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn onderdeel van een wereldwijde agenda die in 2030 moet leiden tot een duurzame en sociaal rechtvaardige wereld voor iedereen. Ze functioneren als gemeenschappelijke taal tussen landen, maar ook tussen bijvoorbeeld het bedrijfsleven, overheid en onderwijs. 

Voor een duurzame, rechtvaardige wereld

In de wereld van vandaag staan we voor grote uitdagingen: armoede, honger, ongelijkheid, klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis.Grote uitdagingen vereisen gedurfde actie om ze te overwinnen, en dat is waar de Sustainable Development Goals om de hoek komen kijken. Ze zijn ontwikkeld om tegen 2030 een groenere, eerlijkere en betere wereld te bouwen, en we hebben allemaal een rol bij het bereiken ervan.

Met deze doelen willen we in 2030 een duurzame wereld voor iedereen bereiken, waarin niemand wordt buitengesloten. In 2015 hebben alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties (VN) de Sustainable Development Goals aangenomen. De doelen gelden voor alle landen en voor alle mensen. Ze vormen een gemeenschappelijke taal die organisaties, bedrijven, scholen en overheden in staat stelt om samen aan belangrijke maatschappelijke opgaven te werken. Lees meer over de SDG’s op de website van SDG Nederland

Maastricht is Global Goals stad

In 2018 werd Maastricht Global Goals gemeente. Hierdoor verbond de stad zich aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), net als 122 andere Nederlandse gemeenten. Inmiddels zijn steeds meer steden in Zuid-Limburg aan de slag met de duurzame ontwikkelingsdoelen, o.a. Valkenburg, Heerlen, Sittard-Geleen en Beekdaelen.

De gemeente heeft in 2018 aan Mondiaal Maastricht de opdracht gegeven om lokaal mensen, organisaties en bedrijven in beweging te brengen voor de SDG’s. Ook vanuit het landelijk perspectief (SDG Nederland) wordt lokale actie steeds meer gestimuleerd. Daarom spelen lokale hubs, de SDG Houses, een sleutelrol bij de implementatie van de SDG’s in Nederland.

Dit heeft in 2020 geleid tot de oprichting van het SDG House Maastricht. SDG House Maastricht werkt samen met vele lokale organisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven om de duurzame ontwikkelingsdoelen lokaal handen en voeten te geven. Inmiddels zijn de SDG’s steeds meer ingeburgerd bij scholen, onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden.

Translate »