SDG Traineeship: meld je aan voor 13 februari!
February 2, 2023
POSTPONED!! – SDG Onderwijs Café: Spark the Movement
April 7, 2023

SDG Café Duurzaam Maastricht

23 maart 2023
15:00 – 17:30 uur
SNS Bank “De Ruimte”
Petrus Regoutplein 3, 6211 XX Maastricht

Samen met SDG Cafe Nederland organiseren we dit keer een café met als thema Doelstelling 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Wij zullen ons bij deze eerste officiële editie van het SDG Café in Maastricht ons richten op de mooist mogelijke toekomst voor Maastricht en de regio.

 

Meld je hier aan!

 

Programma

Het programma bevat onder andere de burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn-te Strake, die het programma zal openen als SDG-Ambassadeur. Er zullen pitches worden gehouden door de duurzame doeners die zich inzetten voor een toekomstbestendig en duurzaam Maastricht. Saskia Hendricks en Youri Lebon zullen de SDG-reis van de gemeente vertellen. Ook zal Mena Kilani digitaal spreken over het belang van lokale actie. Verder zal Lieneke Hoeksma van het CBS het belang van monitoren bespreken, want meten is weten. Na afloop van het programma kun je tijdens de borrel ideeën uitwisselen om samen in actie te komen.

 

Pitchers

Dominique Selier
MTB

Als SDG project coördinator bij MTB heeft Dominique een nieuwe invalshoek gecreëerd voor dit sociaal maatschappelijk ontwikkelingsbedrijf in Maastricht, die de benadeelden mensen binnen de maatschappij opnieuw aan het werk helpt.

Roger Thomassen
Spark the Movement

Roger’s SDG-Box voor het onderwijs is al landelijk aanschouwt, maar hij wil meer en dat meer zal zeker lukken na de toestemming van het landelijke initiatief van Spark the Movement om onder dezelfde naam, een Limburgse versie te beginnen.

Robby Marx
SoapSeries

Robby zal d.m.v. een innovatief Cosmetica bos met SoapSeries de meest duurzame, lokale cosmetica op de markt brengen waarna de kennis wereldwijd gebruikt kan worden om voedselbossen rendabeler, efficiënter, effectiever en bio diverser te maken.

 

Het belang van SDG 11

Vandaag leven 2 op 3 Europeanen en wereldwijd meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Dat aantal zal alleen maar toenemen en volgens de meest recente cijfers zou tegen 2030 60% van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving leven. De stedelijke bevolking zal het snelst toenemen in de ontwikkelingslanden, met ook de meeste problemen.

De snelle stedelijke groei brengt overal specifieke uitdagingen met zich mee. Als steden blijven groeien, zal ook hun impact op het milieu en klimaatverandering toenemen. Steden beslaan zo’n 3% van het aardoppervlak, maar verbruiken 60 tot 80% van de energievoorraad en zijn verantwoordelijk voor 75% van de mondiale CO2-uitstoot. Daarnaast zet snelle verstedelijking de voorraad zoet water, de rioleringen, de leefomgeving en publieke gezondheid onder druk. De impact van steden zal het succes van de SDG’s maken of breken.

Steden vormen daardoor een belangrijk middel dat overheden en civiele actoren kunnen gebruiken om de agenda 2030 te bereiken. Steden zijn niet alleen de plaatsen waar de meeste verandering nodig is, maar ook waar de meeste verandering mogelijk is.
Een duurzame en circulaire stad is een stad die zo min mogelijk CO2 uitstoot, zoveel mogelijk gebruik maakt van lokale en duurzame bronnen en geen afval produceert. De stad is voorbereid op de gevolgen van klimaatveranderingen: hitte, droogte, wateroverlast, overstromingen. De Verenigde Naties definiëren een welvarende stad als een die productief is, voorziet in adequate infrastructuur en goede kwaliteit van leven, die gelijke kansen en sociale inclusie biedt en duurzaamheid betracht. Die aspecten sporen goed met het bekende drietal People, Planet en Prosperity.

In 2040 bestaat een kwart van de bevolking van Nederland uit 65-plussers, en de groei is het sterkst in de grote steden. Om die groeiende bevolkingsgroep goed op te vangen, moeten steden nu al beginnen investeren in de juiste voorzieningen voor ouderen en openbare ruimten veiliger en toegankelijker maken.
Duurzame steden zijn dus essentieel voor onze toekomst. Om de inspanningen van lokale overheden te belonen, ontwikkelde de Europese Commissie de European Green Capital Award (EGCA). Elk jaar wordt de ECGA uitgereikt aan een stad die het voortouw neemt in milieuvriendelijk leven. De voorbije jaren mochten Ljublijana, Bristol, Nantes en Kopenhagen de prijs al in ontvangst nemen.

De vragen voor vandaag zijn: Wanneer volgt Maastricht? En hoe bereiken we dat?
Samen aan de slag!

Translate »