ONDERWIJS

Onderwijs is een fundamentele pijler van duurzame ontwikkeling en het bereiken van de Global Goals.

Onderwijs brengt kinderen en jongeren de kennis, waarden en vaardigheden bij die ze nodig hebben om beslissingen te nemen en hun leven te leiden met respect voor de planeet.

Op steeds meer scholen en kennisinstellingen in onze regio, van basisonderwijs tot wetenschappelijk onderwijs worden de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen omarmd. 

SDG ONDERWIJSPLATFORM MAASTRICHT

Het SDG Onderwijsplatform Maastricht wil bewustzijn van en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een duurzame gemeenschap bevorderen met de SDG’s als ‘universeel’ uitgangspunt. En dit in de hele keten van basisonderwijs tot en met het universitaire onderwijs, startend vanuit bestaande initiatieven en plannen.

Het SDG Onderwijsplatform Maastricht is opgericht na het Act for Global Goals festival van 2019, door SDG House Maastricht, CNME Maastricht en regio, KC Dynamiek, Stedenband Maastricht-Rama, Stichting Pimma en Amnesty Maastricht. Roger Thomassen, docent KIC Dynamiek en tevens werkzaam bij het CNME Maastricht en regio, is voorzitter.

Het SDG Onderwijsplatform zorgt voor verbinding binnen én tussen de verschillende onderwijslagen vanuit een gedeelde visie op duurzaam onderwijs. Het platform maakt zich sterk voor het gezamenlijk oppakken van projecten (zoals de SDG Box), het weghalen van gezamenlijke barrières, het delen van kennis en inspiratie (zowel lokaal, regionaal als nationaal), het verbeteren van onderlinge samenwerking (ook met bijvoorbeeld het lokale bedrijfsleven) en het lobbyen voor duurzaamheid in het onderwijs.

Het SDG Onderwijsplatform is op zoek naar nieuwe partners: ben jij, of is jouw school of organisatie, bezig met duurzaamheid of nieuwsgierig naar de SDG’s? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

VERGROOT JE LOKALE IMPACT

  • Sluit je aan bij het lokale SDG Onderwijsplatform. Dit kan op persoonlijke titel of namens je organisatie, kennisinstelling of school.
  • Wordt lid van de nationale Coöperatie Leren voor Morgen en help mee om duurzaamheid in het DNA van onderwijs te verankeren
  • Bestel de SDG Box voor je klas of school
  • Deel je eigen SDG lessen of help mee duurzame lessen te ontwikkelen voor het PO, VO, MBO, HBO en WO.
  • Voor HBO en WO: wijs je studenten op de mogelijkheden van het SDG Traineeship en SDGs on stage
  • Voor MBO, HBO en WO: geef lokale ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties een duurzame impuls door de innovatiekracht van jouw studenten te koppelen aan lokale uitdagingen.
  • Organiseer de SDG Challenge

INTERNATIONALE SCHOOL

Het United World College (UWC), de internationale lagere- en middelbare school in Maastricht, brengt jongeren uit alle werelddelen bij elkaar om samen te werken aan een vreedzame en duurzame toekomst.

Al voor de SDG’s bestonden, besteedde UWC er aandacht aan. Door leerlingen met verschillende achtergronden samen te laten leren en leven, brengen ze meer begrip op voor elkaar en voor de problemen van de huidige tijd.

Thema’s als klimaatverandering, conflicten en toenemende ongelijkheid staan regelmatig op de agenda, binnen en buiten het klaslokaal. Iedere leerling moet een deel van zijn tijd besteden aan vrijwilligerswerk.

VISTA COLLEGE (MBO)

Op het Vista College (mbl) zijn de SDG’s onlosmakelijke met het onderwijs verbonden. Bedrijfsleven en onderwijsteam bedenken samen ‘challenges’ voor de studenten, gebaseerd op échte vragen die bedrijven hebben. Deze challenges zijn altijd gekoppeld aan minstens één van de SDG’s.

Het is een extra uitdaging die het Vista College toevoegt aan de challenges om ze een duurzaam karakter te geven. Het doel hiervan is dat het bedrijfsleven en het onderwijs samen de duurzame bewustwording van de student bevorderen. Op het Vista Collega vervangen de SDG’s de lessen burgerschap. Ze zijn een mooi uitgangspunt om studenten kennis te laten maken met en voor te bereiden op de wereldwijde uitdagingen van de toekomst.

Doel is te zorgen dat alle studenten die met een diploma de arbeidsmarkt opgaan, kennis hebben van de SDG’s en ook weten hoe het ‘verbeteren van de wereld’ of in ieder geval het ‘behouden van de wereld’ toegepast kan worden in de praktijk. Het gaat om maatschappelijke bewustwording en betrokkenheid.

OVER ONS

We bouwen bruggen tussen burgers, maatschappelijke organisaties, overheidsinstellingen en bedrijven om lokale change-makers met elkaar te verbinden en te versterken.

SCHRIJF NU IN​

Heb je vragen? Wil je aansluiten bij het netwerk of partner worden? Wil je gewoon hallo zeggen? Stuur ons een berichtje!