SDG LESSEN

Jong geleerd is oud gedaan!

De duurzame ontwikkelingsdoelen (werelddoelen of SDG’s) moeten in 2030 zijn gehaald. De kinderen van nu zijn dan jong-volwassen. Onderwijs speelt een sleutelrol in het aanleren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor duurzaam gedrag.

Kinderen in actie

Voor het derde jaar op rij verzorgt CNME Maastricht en regio lessen over de SDG’s voor groepen 7 en 8 van de basisschool. In 2020 deden 16 groepen leerlingen mee met de basisles “17 Doelen” en 10 groepen met de vervolgles “Werelddoelen in beeld”. Deze laatste is een kunstles die werd ontwikkeld in samenwerking met het Maastricht Photo Festival en won in 2020 de GDO Innovatieprijs. Dit jaar worden de SDG gastlessen gegeven in Maastricht, het Heuvelland en -met hulp van SDG Nederland en Leren voor Morgen– ook in de rest van Nederland. 

Maak hier kennis met onze SDG lessen en onze samenwerkingspartners.

SDG-LES 17 DOELEN

De SDG les 17 Doelen vindt plaats in de week van de duurzaamheid tussen 20 – 24 september. De les is een kennismaking met de 17 doelen van de Verenigde Naties, ook wel de SDG’s genoemd (Sustainable Development Goals), voor kinderen vanaf groep 7 van het basisonderwijs.

Kinderen leren over de werelddoelen die wereldleiders van 193 landen in 2015 hebben afgesproken en denken na over hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan het halen van deze doelen. Immers de huidige jeugd is de generatie die aan het roer staat in 2030, het jaar dat deze werelddoelen gerealiseerd moeten zijn.

Door nu al bewust te worden van deze belangrijke taak, werken we samen aan een betere, veiligere en eerlijkere wereld.

Meer informatie bij Jessie Steevens van CNME Maastricht en regio (jessie.steevens@cnme.nl)

SDG ONDERWIJSPLATFORM MAASTRICHT

Het SDG Onderwijsplatform Maastricht zorgt voor verbinding binnen én tussen de verschillende onderwijslagen vanuit een gedeelde visie op duurzaam onderwijs.

Het platform maakt zich sterk voor het gezamenlijk oppakken van projecten, het delen van kennis en inspiratie en het verbeteren van onderlinge samenwerking tussen scholen en met het bedrijfsleven, met de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) als kompas.

Het platform is een initiatief van Mondiaal Maastricht,CNME Maastricht en regio, Kom Leren, Mosa Lira, Stichting Maastricht-Rama, Stichting Pimma en Amnesty International Maastricht.

Het vormt een belangrijk onderdeel van het nieuwe duurzame stadslab, SDG House Maastricht. De voorzitter is Roger Thomassen (CNME Maastricht en regio).

SDG-LES DE WERELDDOELEN IN BEELD

De SDG-les De Werelddoelen in Beeld vindt plaats tussen 24 september en 15 december 2021. CNME en Maastricht Photo Festival (MPF) geven les over het in beeld brengen van het eigen handelen in relatie tot de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Kinderen uit het primair en voortgezet onderwijs gaan daarna zelf aan de slag met het maken van foto’s en bespreken deze in de klas. Een selectie van de door de leerlingen gemaakte foto’s wordt gebruikt om een tentoonstelling over de SDG’s te maken.

Deze zal (corona-proof) plaatsvinden in het gebouw van Pathé Cinema in Maastricht. De plek is openbaar toegankelijk voor een breed publiek.

SDG BOX

De SDG Box werd ontwikkeld op initiatief van het SDG Onderwijsplatform om docenten en scholen te ondersteunen bij het geven van duurzaam onderwijs. Doel is om leerlingen van nu handvatten te geven om echte wereldburgers te worden die klaar zijn voor de toekomst. Verantwoordelijke en initiatiefrijke burgers die bijdragen aan een betere wereld. De SDG Box is een mooie houten doos met daarin 17 houten ‘borden’, voor ieder doel één. Het is de bedoeling dat docenten deze borden koppelen aan bestaande lessen en activiteiten op school, want leraren hebben het al druk genoeg. Scholen kunnen voor extra inspiratie en lesideeën kijken op de webpagina van SDG Box. De SDG Box wordt gelanceerd in het kader van het Act for Global Goals Festival 2021.

ONZE PARTNERS

CNME MAASTRICHT en REGIO

CNME gelooft in de veerkracht van de natuur en in het oplossend vermogen van mensen. Duurzaamheid is geen trucje. Het is een manier van leven. Een oprechte en bovenal bewuste betrokkenheid bij mens, natuur en milieu. Het belangrijkste doel van CNME is het verbinden van mensen en natuur in Maastricht en de regio. We betrekken burgers, bedrijven en overheden bij hun natuurlijke omgeving en zo creëren we draagvlak voor duurzaam handelen.

MAASTRICHT PHOTO FESTIVAL

Maastricht Photo Festival is een samenwerkingsverband tussen Uschi Prick en Bert Janssen. Als organisator en moderator in de culturele sector, combineert Uschi Prick haar ervaring met een grote passie voor hedendaagse fotografie. Uit de hechte samenwerking met fotograaf Bert Janssen ontstond het Maastricht Photo Festival in 2019. Maastricht Photo Festival presenteert fotografen uit deze contreien, wier werk artistieke en geografische grenzen overschrijdt. De ambitie van het festival is het aanmoedigen van diversiteit en creativiteit.

SDG NEDERLAND

SDG Nederland is de beweging van iedereen die bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in Nederland. We zijn met meer dan 1.000 maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven.Rond elk van de zeventien doelen is er een alliantie. Zij hebben plannen van aanpak gemaakt, die zichtbaar zijn in de SDG-routekaart. SDG House Maastricht is regiocoördinator voor SDG Nederland en ondersteunt hiermee lokaal de Brede Beweging. 

MOSALIRA

Vergroot je wereld is kenmerkend voor de koers van MosaLira. Door goed onderwijs maken we de wereld elke dag een stukje groter, voor onze leerlingen én voor onszelf. Onze eigen rol is daarin allesbepalend. Gelukkige kinderen zijn ons doel. Dat bereiken we alleen als mensen met veel plezier bij MosaLira werken.

STICHTING KOM LEREN

Stichting kom Leren heeft negentien basisscholen in de regio Maastricht-Heuvelland. Het bestuur en onze medewerkers staan samen voor goed onderwijs. We zoeken voortdurend naar verbetering en innovatie. Daarbij houden we oog voor de talenten van medewerkers en helpen ze als professional te groeien en bloeien.

LEREN VOOR MORGEN

Leren voor Morgen is een groep van samenwerkende organisaties die zich inzetten voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijssysteem en van peuter tot professional. Ons doel is een structurele integratie van duurzaamheid in het onderwijs, waarbij gebouw, organisatie, curriculum, leerproces en omgeving elkaar versterken. Wij zijn dan ook de coördinator van de (SDG Nederland) Alliantie rondom SDG4

Translate »