Local Goal Getter Monique Lancée
August 3, 2021
Local Goal Getter Martia Tersteeg
August 3, 2021

Local Goal Getters Puck en Juul Knols, oprichters van Juupu: voor en door jongeren

5 jaar geleden hebben Puck en Juul Knols de handen in elkaar geslagen om Juupu op te richten. Als jonge tieners werden zij samen met de hele westerse wereld geconfronteerd met de vluchtelingencrisis. Diep geraakt door deze humanitaire crisis wensten ze zelf de handen uit de mouwen te steken in plaats van werkloos aan de kant te staan toekijken. Toen ze zich aanboden als vrijwilligers bij het asielcentrum werden ze meteen de deur gewezen, wegens ‘te jong’. Totaal verbouwereerd en gefrustreerd door deze afwijzing besloten ze om zelf aan de slag te gaan, los van de vooringenomen volwassenen en hun organisaties. ‘Juupu’ is dus ontstaan als een samenwerkingscoalitie tussen broer en zus. Vandaag hebben we een hartverwarmend gesprek gehad met Puck. Zij heeft met succes net haar havo-opleiding afgerond. Puck vertegenwoordigt ook Juul die zelf niet aanwezig kon zijn, hij is immers nog druk bezig met het voltooien van zijn eerste bachelorjaar van Liberal Arts & Sciences aan de University College van Maastricht.

‘Je komt in een situatie van armoede terecht als je de rijkdom in jezelf uit het oog verloren bent door iets dat je ongevraagd overkomen is’, aldus Puck.

Intussen heeft Juupu zich verder ontwikkeld als een organisatie waarin een tachtigtal actieve jongeren de hoofdrol spelen. Het is een inclusieve groep waarin elke jongere welkom is (SDG #5, #10). Onder het motto van ‘jong geleerd is jong gedaan’ werken ze aan het verbeteren van het leven van jonge mensen. Ze werken vanuit de overtuiging dat iedereen geboren is met een uniek pakket aan gaven en talenten. Hun aanpak is erop gericht om deze optimaal te ontwikkelen. Door omstandigheden komt het ontwikkelingspotentieel echter soms op de helling te staan waardoor de jongeren in de neerwaartse spiraal van armoede kunnen belanden. Armoedebestrijding behoort tot de kern van hun taken (SDG #1). Puck vertelt dat hun definitie van armoede breder is dan de traditionele versie ervan. Buiten financiële armoede proberen zij met hun acties ook de sociale armoede zoals eenzaamheid en de negatieve impact ten gevolge van gezondheidsproblemen te bestrijden (SDG #3).

Armoede beperkt zich niet tot de ontwikkelingslanden, maar is ook vaak goed verdoken aanwezig in je eigen buurt.

De ‘community diners’ was een van de eerste acties van onze local goal getters. Tijdens deze etentjes kwamen ze in gesprek met allerhande mensen uit de buurt enerzijds en vluchtelingen anderzijds. Daar werd het voor onze local goal getters al snel duidelijk dat armoede zich niet beperkte tot ontwikkelingslanden. Ook in hun eigen omgeving bleek dat er heel wat mensen te kampen hadden met armoede. Voor veel van deze mensen bleek echter geen vangnet te bestaan gezien ze net buiten de officiële criteria van armoede vielen. Door dit nieuwe inzicht beslisten Juul en Puck zich voortaan in te zetten voor die specifieke bevolkingsgroep die in de steek werd gelaten door het systeem.

Delen is vermenigvuldigen: door te delen ga je je immers rijker en gelukkiger voelen.

De product- en voedselinzamelacties (SDG 2) zijn een van de hoofdactiviteiten van deze jongerenorganisatie. Momenteel zijn er verschillende scholen die hieraan meewerken. Intussen hebben ze ook supermarkten zoals Jumbo kunnen mobiliseren om producten te doneren die anders zouden worden weggegooid omdat ze de vervaldatum naderen. Ook met de supermarktketen Jan Linders is er een deal gesloten om verzamelbakken, de bekende ‘Juupu kratjes’, op te stellen waarin klanten naar eigen keuze houdbare producten kunnen deponeren. Deze donaties van scholen en supermarkten worden geleverd aan zes uitgiftepunten. De logistieke partners zorgen ervoor dat alle producten uiteindelijk terecht komen bij enkele honderden behoeftige gezinnen. Hieruit blijkt duidelijk dat Juul en Puck daadkrachtig en efficiënt te werk gaan door het afsluiten van verschillende essentiële partnerschappen ( SDG #17).

Puck vertelde dat het heel wat tijd en moeite heeft gekost om als jongere geëngageerden serieus genomen te worden. De scholen zijn hierbij het snelst overstag gegaan. Maar het winnen van credibiliteit in het bedrijfsleven of andere instanties blijft lastig. Vanaf vorige week hebben ze een grote mijlpaal bereikt met de consolidatie van een samenwerkingsverband met de SNS bank (SDG #17). In 2019 heeft deze bank een ‘community store’ geopend. Dit sociale initiatief van de bank heeft als maatschappelijke doel om Maastricht financieel gezonder te maken en iedereen iets te leren over geldzaken. Omdat dit naadloos aansluit bij de doelstellingen van Juupu stelt de SNS bank hen deze ruimte ter beschikking. Juupu krijgt hierdoor de mogelijkheid om er fysieke afspraken en activiteiten te organiseren. Ook werken ze samen met het Rode Kruis, dé landelijke noodhulporganisatie, die deuren kan openen naar andere organisaties en samenwerkingspartners.

Door het vergroten van het bewustzijn rondom armoede zullen steeds meer jongeren gemotiveerd en geïnspireerd kunnen worden om zich actief in te zetten in de strijd tegen armoede.

Buiten de donaties van voedsel en basisproducten heeft Juupu ook enkele andere kerntaken. Via het informeren en sensibiliseren van jongeren over armoede wil Juupu de draagkracht van hun stichting verruimen. Ze doen dit door de organisatie van symposia en voorlichtingssessies, waarbij ze zowel ervaringsdeskundigen als professionals aan het woord laten over de verschillende aspecten van armoede.

Door de klemtoon op de jongerenparticipatie onderscheidt Juupu zich van de bestaande stichtingen. Jongeren kunnen en willen het verschil maken. Maar dan moeten wij hen als volwassenen daartoe de vrijheid en de verantwoordelijkheid geven. Puck en Juul zijn intussen de facto in een leeftijdscategorie beland om de fakkel over te dragen naar de volgende generatie van geëngageerde scholieren. Hun utopische droom is dat Juupu als armoede bestrijdende organisatie overbodig zal worden in een wereld waarin armoede definitief zal zijn verbannen. Hun ultieme wens is dat de ‘Juupu beweging’ een basis krijgt in heel Nederland, met een grote groepscohesie en een gemeenschappelijke ambitie ter bestrijding van de armoede.

‘Never underestimate a youngster’…het is hoog tijd dat we dat als volwassenen beseffen, voor eens en voor altijd.

De ideologie, de verantwoordelijkheidszin, de zuivere onbevooroordeelde motivatie en de openheid van geest van Puck en Juul zijn bewonderenswaardig en hoopgevend. De wereld ligt in handen van de jonge generatie. Zij kunnen en zullen het verschil maken, op korte en op lange termijn. Als volwassenen moeten wij ons open stellen voor deze jongeren en onze vooroordelen en stigma’s laten varen. Uit alles blijkt dat jongeren geen onverschillige gamers zijn, maar wel doelbewuste ‘gamechangers’. Zoals Puck het stelt is men nooit te jong om ergens aan te beginnen en is het nooit te laat om het verschil te maken voor iemand. Het verleggen van een klein steentje in de rivier heeft het potentieel om op termijn de hele stroming de andere richting uit te duwen.

Text: Anna Hermans
Pictures: Jennifer Timmermans
Editing: Jennifer Timmermans

Local Goal Getters Puck en Juul Knols, oprichters van Juupu: voor en door jongeren

Translate »