Local Goal Getter Saskia Hermens
August 3, 2021

Local Goal Getter John Steijns van CNME, maak duurzaam onderwijs het nieuwe normaal!

Terugblikken, maar toch vooruitgang boeken, dat is waar we ons op richten met Johns Steijns als de Local Goal Getter van deze week. Na 41 jaar bij het CNME te hebben gewerkt aan duurzaam onderwijs in Maastricht en daarbuiten, begint hij aan zijn volgende hoofdstuk, waarin hij zich blijft inzetten voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in het onderwijs, nu hij met vervroegd pensioen gaat.

Unieke combinatie, als basis creatie

John combineert samen met om en nabij 20 collega's een unieke set van disciplines om de basis te leggen voor het creëren van duurzaam handelen, bij het CNME. Het CNME, centrum voor natuur- en milieueducatie, biedt zijn expertise aan op het gebied van educatie en ecologisch beheer in Maastricht en omgeving. Een rode draad in de missie van het CNME, is het vooruitzicht dat mensen een handelingsperspectief ontwikkelen dat hen in staat stelt de impact van persoonlijke keuzes, zoals in voeding en vervoersmogelijkheden, op de wereld om hen heen te bevatten.

Een verscheidenheid aan activiteiten, verzorgd door het CNME, helpt mensen, met een focus op scholieren, om duurzame opties te overwegen, en op basis daarvan afgewogen beslissingen te nemen. Dit varieert van lessen in natuurgebieden tot lessen over luchtkwaliteit, waarbij ze kijken naar de situatie, inclusief die van henzelf in Maastricht, en hoe ze die ten goede kunnen veranderen. Te beginnen met de jongsten onder ons, die de natuur beleven en leren kennen via kabouterpaden, een natuurpad voor kleuters, waar kabouters hen opdrachten geven over de omgeving die hen omringt.

Soms leren we de jeugd spelenderwijs, maar wel met een serieuze ondertoon, omdat deze activiteiten een betekenisvolle waarde hebben in de boodschap die ze meegeven

John is consultant Natuur, Milieu, Duurzaamheid en Educatie. Hij adviseert leerkrachten of scholengemeenschappen over duurzaam onderwijs, door het benodigde lesmateriaal aan te leveren of zelf de lessen te geven. John's focus ligt op de transitie van het basisonderwijs naar duurzaam lesmateriaal.

Wereldwijde geleerde lessen
In september 2021 worden er drie lessen gegeven (7, 8 en 9 sept) waarbij mensen uit het hele land die deze kunnen bijwonen en op deze informatieavonden het Global Goals lespakket uitgelegd krijgen.

Reflectie is belangrijk, ook van jongs af aan, je moet alleen weten hoe je het moet inkaderen in een taal die ieder begrijpt.

Samen met Maastricht Foto Festival hebben ze een project ontwikkeld, " werelddoelen in beeld", waarbij de werelddoelen werden tentoongesteld in combinatie met kunst, en in dit geval fotografie. In deze workshop gingen de leerlingen verhalende beelden maken over een mondiaal doel met solidariteit als thema. Elk van de 10 deelnemende groepen koos zijn eigen 5 beste werelddoelen in beeld, welke vorig jaar werden tentoongesteld in Maastricht University. Dit jaar gaan 20 groepen deelnemen, waaronder 3 van middelbare scholen op een nieuwe locatie, Pathé.

The natural step
Een cluster van ervaringen in de hervorming van de Maastrichtse aanpak van het onderwijs is te danken aan de Natural Step methodiek. Binnen deze training wordt duurzaamheid als concept duidelijk, wat leidt tot een gemeenschappelijk gebruik van definitie en taal. John's deelname aan the Natural Step programma leidde tot zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van de meest duurzame school van dat moment, "de Geluksvogel" in Limmel. De Geluksvogel was een unicum in Nederland omdat het schoolgebouw tot stand is gekomen in reactie op hun duurzame onderwijsvisie.

Alle deelnemers zaten op één lijn, er was geen gemaar, alleen aandacht voor de vraag hoe duurzaam onderwijs vorm moet krijgen.

Achteraf gezien
De start van zijn carrière bij CNME is eveneens een van zijn hoogtepunten, toen hij klassen van ongeveer 40 scholen onderwees over de cycli, het evenwicht in de natuur, voedingspatronen, en welke invloed dat heeft op een individu, en dat alles in schooltuinen, waarvan de meeste direct naast deze onderwijsvoorzieningen lagen. Toentertijd had hij al een passie om mensen te onderwijzen over de werking van de natuur.

Op dit moment leiden scholen de generatie van morgen op, oftewel de generatie die volwassen zal zijn wanneer de Duurzame Ontwikkelingsdoelen in 2030 bereikt zouden moeten zijn.

Een van zijn onderwijsmijlpalen is op terechte wijze bereikt. In het basisonderwijs van Maastricht is duurzaam onderricht een prioriteit geworden. Deze heroriëntatie van de hoofdzaken begon ongeveer drie jaar geleden, en is nu zichtbaar in de beleidsplannen van de scholengemeenschappen, via een Whole School Approach, een beweging die inmiddels in heel Nederland zichtbaar is. Duurzaam onderwijs is goed onderwijs, en goed onderwijs is een feest.

SDG Box
De visie achter een SDG Education Platform, is om een hulpmiddel te ontwikkelen voor alle scholen zodat er aandacht wordt besteed aan de Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG). Dit heeft geresulteerd in de SDG Box, die in de week van 25 september 2021 gelanceerd zal worden voor klaslokalen vanaf groep 1. De SDG Box is een doos met 17 borden waarin de 17 werelddoelen per bord staan weergegeven. Elke SDG heeft een QR-code, waarin lesmateriaal verstopt zit, samen met activiteiten om de mondiale doelen in de praktijk te brengen. De SDG Box biedt een laagdrempelige manier om les te geven over de ontwikkelingsdoelen, wat leerkrachten een aanzienlijke hoeveelheid voorbereiding zal besparen.

Klus is nog niet geklaard!
Naar eigen zeggen heeft hij in zijn tijd bij CNME circa 40 banen gehad, want elke keer gebeurde er wel iets waardoor zijn werk evolueerde tot wat het nu is. In zijn pensioen zal John zich blijven inzetten voor de duurzame ontwikkelingsdoelen. Hoewel John hoogtepunten in overvloed heeft, staat er nog menigmaal op de agenda als het gaat om het implementeren van duurzaam onderwijs. De komende jaren wil hij zich graag richten op de vraag: wat kan en wil de onderwijssector doen op het gebied van duurzaamheid?

Als een van zijn toekomstperspectieven hoopt hij dat er een basis van duurzaam onderwijs komt voor secundaire educatie. Onderwijs stopt niet bij de deuren van het basisonderwijs, en voor continuïteit in de ontwikkeling van de volwassenen van morgen liggen de volgende stappen in de implementatie van duurzaam onderwijs in het voortgezet en hoger onderwijs. Met bijzondere aandacht voor het voortgezet onderwijs, omdat in deze fase voor velen een kloof ontstaat. Een breuk in de ontwikkeling van duurzaam bewustzijn, en daarmee stopt de doorlopende leerlijn wanneer leerlingen de basisschool verlaten.

Benieuwd naar hun inzet?
Neem een kijkje naar de website van het CNME: https://www.cnme.nl

Local Goal Getter John Steijns van CNME, maak duurzaam onderwijs het nieuwe normaal!

Translate »